Brno je členem prestižní sítě kreativních měst UNESCO

21. prosinec 2017, 9:55

UNESCO

Brno se jako město hudby připojuje do prestižní Sítě kreativních měst UNESCO, která spojuje 180 měst z celého světa. Každé z  měst se hlásí k určité oblasti kultury, kterou ve svém prostoru považuje za jedinečnou. Brno z možností design, média, gastronomie, lidové umění a řemesla, film, literatura a hudba zvolilo poslední jmenovanou a UNESCO přijetím přihlášky vyjadřuje souhlas, že má Brno na tomto poli opravdu co nabídnout celému světu.

Označením kreativní město UNESCO ocenilo aktivity Brna na poli hudby, mimořádnou rozmanitost hudební nabídky i plány zařadit hudbu do rozvojových priorit města. Za jedinečné považuje také propojení Brna s okolním regionem, který má sám o sobě mimořádně bohatou hudební tradici vyrůstající z folkloru.

Titul kreativní město, který je udílen již od roku 2004, je možné získat v oblastech literatury, designu, hudby, gastronomie, filmu, médií, lidového umění a řemesla. V současné době Síť kreativních měst UNESCO tvoří 180 měst ze 72 států z celého světa. Brno je v rámci České republiky teprve druhým městem, které se tímto titulem může pochlubit – v roce 2014 se stala Praha kreativním městem literatury.

Po zařazení vily Tugendhat na Seznam světového dědictví UNESCO v roce 2001 je to pro Brno další ocenění od této významné mezinárodní instituce. Jen několik dní po přijetí do sítě kreativních měst UNESCO byl navíc brněnský Janáčkův archiv zapsán do Paměti světa, jednoho z programů UNESCO věnujícího se ochraně světového kulturního dědictví uchovaného v dokumentech. Pro Brno to znamená další potvrzení hudebního směřování, doklad opodstatněnosti titulu „hudební město“.

Přínosy členství pro město Brno:

 • zviditelnění a rozvoj v oblasti hudby;
 • prezentace rozsáhlé tvorby napříč všemi žánry, výzkumu a vývoje vzdělávání v oblasti hudby;
 • účinnější možnosti, jak propagovat spojení Brna s osobností Leoše Janáčka;
 • podpora myšlenky výstavby Janáčkova kulturního centra a jeho následného účelného vytížení;
 • podpora turistického ruchu;
 • vytvoření příležitostí ke spolupráci mezi brněnskými a zahraničními hudebními institucemi;
 • podpora prostředí pro spolupráci v oblasti kreativního průmyslu a zvýšení sociálního a ekonomického potenciálu.

Cíle Brna jako vstupujícího člena

 • dokončení stavby nového koncertního sálu, Janáčkova kulturního centra;
 • důraz na umělecké vzdělávání dětí a jeho podporu (ZUŠ Open a další společné projekty); iniciace vzdělávacích projektů v rámci Sítě kreativních měst;
 • rozvoj kontaktu mezi Brnem a okolním, folklorně nesmírně bohatým regionem; tvorba podmínek nejen pro uchování, ale především pro neustálý rozvoj folklorní hudby;
 • podpora festivalu Maraton hudby Brno jako klíčové hudební události Brna;
 • podílení se na rezidenčních pobytech hudebníků a aktivní spolupráce v rámci Sítě kreativních měst UNESCO.

Tisková zpráva k přijetí města Brna mezi členy Sítě kreativních měst UNESCO