Czech Virtuosi / 8. Abonentní koncert Českého filharmonického sboru Brno

26.5.2019, 18:30

PROGRAM

Antonín Dvořák:
Svatá Ludmila oratorium pro sóla, sbor a orchestr, Op. 71