Večeře

Vokálně-tanečně-pohybová esej

režie: Zetel
hudba: Mario Buzzi
choreografie: David Srnad
dramaturgie: Miroslav Ondra
režijní spolupráce: Barbora Chovancová

hrají, zpívají a tančí: studenti 4. ročníku Ateliéru muzikálového herectví MgA. Stanislava Slováka 

Večeře je v mnoha kulturách chápaná jako nejdůležitější a hlavní společné a slavnostní jídlo, častokrát funguje jako metafora pro různé úrovně institucionalizované komunikace.
Toto jevištní minimalistické medley přiblíží pět různých prostředí s diametrálně odlišnými pravidly, zvyky a atmosférou. Ovšem s totožným cílem – setkávání se.
Scénické zamyšlení nad podstatou syntetického hudebního divadla, kde hlas, gesto, tanec představuje primárně rovnocenný vyjadřovací prostředek bez ohledu na stereotypizované znakové systémy jako je například mluvené slovo.