Moravská klasicistní hudba pro postní dobu

14.3.2018, 20:00

Moravská klasicistní hudba pro postní dobu
(Puschmann, Brosmann, Gravani, Gurecký)

Koncert postního programu před Velikonocemi je sestaven z díla významných moravských a slezských skladatelů 2. poloviny 18. století, vše v rámci novodobých premiér v podaní souborů Ensemble Versus a Musica Figuralis, řídí Marek Čermák.

Program skladeb je koncipován formou zhudebněných částí mešního ordinária a propria způsobem, jakým bývaly kompozice řazeny v době jejich vzniku na našem území do rámce tehdejší mešní liturgie. Skladby jsou předepsány pro velmi zajímavé ve své době až bizarní obsazení čtveřice pěveckých hlasů v tutti ve spojení s obligátně komponovanými dechovými nástroji (trombóny s cinkem) a basem (s koncertantními varhanami)

www.operadiversa.cz