Ensemble Opera Diversa - Město jako hudba (Novák, Emmert, Kyas)

26.5.2014, 19:00

Ensemble Opera Diversa,koncertní mistr Jan Bělohlávek
Lucie Hilscherová
, mezzosoprán
Kristina Vaculová, flétna
Iveta Kundrátová, flétna
Gabriela Tardonová, dirigentka

Na sklonku května se brněnská Reduta rozezní domácími tóny. Ensemble Opera Diversa totiž pokračuje ve svém projektu „Město jako hudba“ u příležitosti Roku české hudby 2014.

Orchestrální koncert bude tentokrát neobvykle barevný, smyčcový orchestr rozšíří bicí, dřevěné dechové nástroje a další sólisté. Třicet let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších skladatelů spojených s Brnem, Jana Nováka (1921–1984), připomene uvedení jeho dvou půvabných skladeb. V raném cyklu na texty z Písně písní Carmina Sulamitis (1947) se jako sólistka představí mezzosopranistka Lucie Hilscherová. Neméně se k májové náladě a milostné poezii hodí také jarní tance, zazní Novákovy Choreae vernales (1977) v orchestrální verzi s flétnou jako sólovým nástrojem.

Druhá část programu je věnována tvorbě soudobé. Ensemble Opera Diversa uvede v premiéře flétnový koncert Františka Gregora Emmerta (nar. 1941), v němž se jako sólistka představí Kristina Vaculová, členka Filharmonie Brno. Autor k dílu dodává: „Skladba je inspirována Vysočinou, krajem s bytostnou poesií chránící před zblouděním v citové a životní orientaci.“ Druhou premiérou bude přímo pro tento večer a pro ansámbl napsaná skladba Noční vlak, sound poem pro smyčcový orchestr, flétnu a klavír kmenového skladatele Ensemble Opera Diversa Ondřeje Kyase (nar. 1979), který se také ujme klavírního partu. O inspiračním zdroji této skladby autor uvádí: „Rozčarován z dosavadních pokusů o novou skladbu jsem seděl večer ve své pracovně, když se zvenčí ozval vzdálený zvuk projíždějícího vlaku. Okamžitě jsem si vzpomněl na báseň mého oblíbeného spisovatele Michala Ajvaze „Noční vlak“ (ze sbírky „Vražda v hotelu Intercontinental“) a její vstupní verš: „Rachocení vzdáleného vlaku v noci je nejkrásnější hudba, kterou znám.“ Možná jsou tato slova pro hudebního skladatele čímsi jako přiznáním porážky, ale mně v tu chvíli otevřela nové možnosti.“

Tento koncert v pozdním jaru s přívětivými, leč málo uváděnými díly Jana Nováka a se dvěma premiérami proběhne opět pod taktovkou vynikající dirigentky Gabriely Tardonové v Mozartově sále Reduty.