Festival Uprostřed I Ride of the Kings

13.7.2024, 20:30

Performance bude předcházet workshop, který vytváří bezpečné místo pro inkluzivní diskuzi nad tématy proměny a reprezentace LGBTQIA+ ve folkloru. Rituální performance je spoluprací Sonya Darrow (folklorní umělkyně & socioložka), Davida Severy (designér a umělec), Jana Bražiny (designér a umělec), a kolektivu Drag Kings (Rudy Daddy, Chad Clitt, Tommie Foolerie). Program je součástí folk-art hnutí: Folklore’s Not Dead.