Velikonoční festival duchovní hudby: Varhanní koncert

21.4.2017, 19:30

Charles Tournemire: Improvizace na chorál „Victimae paschali laudes“
Bohuslav Martinů: Vigilie pro varhany H 382
Charles-Marie Widor: Kantiléna (č. 3) ze Symfonie pro varhany č. 10 D dur op. 73 „Románské“
Vladimír Werner: Victimae paschali laudes z cyklu Sequentiae pro varhany
Sigfrid Karg-Elert: Chorální improvizace pro varhany op. 65 (výběr)
Herr, wie du willst – Nun laßt uns Gott dem Herren – Jesu, hilf siegen
Max Reger: Fantazie na chorál „Halleluja! Gott zu loben, bleibe meine Seelenfreud!“ op. 52 č. 3

Jan Šprta - varhany

Recitál Jana Šprty byl sestaven z děl 19. a 20. století a vedle kompozic velikánů varhanní hudby (Tournemire, Widor, Reger, Karg-Elert) v něm jistě zazáří i variace na velikonoční sekvenci Victimae paschali laudes skladatele a bývalého učitele brněnské konzervatoře Vladimíra Wernera (1937–2010) či Vigilie (Bdění), jediná varhanní skladba Bohuslava Martinů.