Mozartův efekt

12.1.2019, 17:00

Koncert (nejen) pro nastávající rodiče

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART Kouzelná flétna, předehra k opeře KV 620

DOMENICO CIMAROSA Hobojový koncert c moll

JOHANN SEBASTIAN BACH Air z Orchestrální suity č. 3 D dur BWV 1068

JOSEPH HAYDN Violoncellový koncert č. 2 D dur op. 101 Hob. VIIb:2 (3. věta)

GEORG FRIEDRICH HÄNDEL Rinaldo, předehra k opeře HWV 7

JOHANN SEBASTIAN BACH Braniborský koncert č. 4 G dur BWV 1049

WOLFGANG AMADEUS MOZART Symfonie č. 39 Es dur KV 543 (4. věta)

 

Martina Venc Matušínská flétna

Kristina Vaculová flétna

Marcela Tománková hoboj

Marie Petříková housle

Michal Greco violoncello

slovem provází Marina Stejskalová

Filharmonie Brno

dirigent Jiří Habart

 

  • Mozartův efekt jako schopnost člověka pamatovat si pozitivní emoční zážitky z prenatálního období • hudba baroka a klasicismu a průvodní slovo muzikoterapeutky blahodárně působící na nastávající rodiče a jejich očekávané děti • sólisté z řad filharmoniků