Tafelmusik

16.3.2019, 19:30

Czech Ensemble Baroque & Roman Válek

BACHA NA MOZARTA!

7. koncertní sezona cyklu barokní a klasicistní hudby ve stylové interpretaci na dobové nástroje

 

Besední dům

 

JOSEPH HAYDN Symfonie D dur Hob I:1 „Lukavická“,

Symfonie fis moll Hob I:45 „Na odchodnou“

NEUMANN Symfonie č. 105 in D

FRANTIŠEK XAVER RICHTER Symfonie s fugou g moll

 

Czech Ensemble Baroque Orchestra