Pocta Petru Ebenovi

7.4.2019, 19:30

Český filharmonický sbor Brno

umělecký ředitel a hlavní sbormistr Petr Fiala

13. ročník cyklu abonentních koncertů

 

PETR EBEN Klavírní koncert

LUDWIG van BEETHOVEN Kristus na hoře Olivetské op. 85

 

sólisté v jednání

Terezie Fialova klavír

Český filharmonický sbor Brno

Severočeská filharmonie Teplice

dirigent Stanislav Vavřínek