Velikonoční festival duchovní hudby: Světlo beze stínu, pramen pokoje

19.4.2019, 21:00

TEMNÉ HODINKY (tenebrae)

SVĚTLO BEZE STÍNU, PRAMEN POKOJE

Schnittke: Koncert pro sbor

 

Vox luvenalis, Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, 

Láska opravdivá, Smíšený sbor Kantiléna / Jan Ocetek

 

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská

 

VSTUPNÉ NA MÍSTĚ