Koncert dětských sólistů s Filharmonií Brno / MOZARTOVY DĚTI

6.6.2019, 18:00

WOLFGANG AMADEUS MOZART Divadelní ředitel, předehra k opeře KV 486

JOHANN SEBASTIAN BACH Koncert c moll BWV 1060 pro dva klavíry

(1. věta Allegro) 

                Eliška a Tereza Horákovy klavíry

arr. ĽUDOVÍT DANIEL/PETR GABLAS Pod Šiatrom pro cimbál a orchestr

                Kateřina Sečkařová cimbál

JAN KŘTITEL VAŇHAL Fagotový koncert F dur 

(3. věta Rondo)

                Denis Rakus fagot

WOLFGANG AMADEUS MOZART Árie Papagena č. 20 z opery Kouzelná flétna

                Robin Zajac zpěv

DALIBOR ŠTRUNC Malované na cimbál pro cimbál a orchestr

                Barbora Pokorná cimbál

CAMILLE SAINT-SAËNS Allegro appassionato pro violoncello a orchestr

Jan Kovařík violoncello

ANNA URBANIČOVÁ Fantazie pro saxofon a orchestr

                Anna Urbaničová saxofon

DAVID ROSE / arr. MARTIN WIESNER Holiday for Trombones 

Trombonové kvarteto ZUŠ Fr. Jílka (Radek Novák, Jiří Hon, Jakub Zapletal, Marek Rapáč)

 

Filharmonie Brno
dirigent Jiří Habart