Martinů Voices / Moravský podzim

4.10.2019, 19:00

Koncert se koná v Českobratrském evangelickém chrámu J. A. Komenského.

 

JAN NOVÁK

Testamentum

Missa Philadelphiae

LEOŠ JANÁČEK / FRANZ LISZT

Mše B dur podle Messe pour orgue Franze Liszta

BOHUSLAV MARTINŮ

Čtyři písně o Marii

 

Martinů Voices

sbormistr Lukáš Vasilek

 

MORAVSKÝ PODZIM 2019

50. ročník, 29. 9.  – 16. 10. 2019

Moravský podzim jubiluje, což je důvod k ohlédnutí a připomínce témat prvních ročníků (B. Martinů, musica antiqua, komorní, vokální, slovanská hudba atd.). Na festivalu se představí výrazné světové a tuzemské umělecké osobnosti, jako jsou Piotr Anderszewski s Basilejským komorním orchestrem, David Greilsammer a jeho Geneva Camerata, Peter Eötvös a Dennis Russell Davies s Filharmonií Brno, Alexandre Tharaud, Martinů Voices, Tiburtina Ensemble a mnozí další.