Carmina Burana / smíšený sbor Kantiléna

10.11.2019, 19:30

Carl Orff: Carmina Burana

 

Lenka Cafourková soprán

Jakub Rousek tenor

Jiří Miroslav Procházka baryton

 

Sekce bicích nástrojů pod vedením Tomáše Rolka

Dětský sbor ZUŠ Bučovice

Smíšený sbor Kantiléna a jeho hosté

Jana Hrubá, Jiří Hrubý klavíry

Dirigent Jan Ocetek

 

Carmina Burana je nejznámějším dílem německého skladatele Carla Orffa, které zkomponoval na texty souboru středověkých náboženských, satirických, moralistických, milostných, pijáckých básní a písní, sepsaných kolem roku 1230 a nalezených v klášteře Buranum. Cyklická kantáta pro sólové hlasy (soprán, tenor a baryton), sbor, dětský sbor a orchestr je rozdělena do šesti tematických celků (písně milostné, pijácké, o jaru, štěstěně). Pro brněnské provedení byla zvolena Orffova autorizovaná verze pro dva klavíry a sekci bicích nástrojů.