Z Nové Říše do světa

17.1.2020, 19:30

JAN NOVÁK

Elegantiae tripudiorum, symphonia minore

ANTONÍN VRANICKÝ

Houslový koncert C dur

PAVEL VRANICKÝ

Velká charakteristická symfonie c moll věnovaná míru s Francouzskou republikou op. 31

 

Jiří Vodička housle

Filharmonie Brno

dirigent Robert Kružík

 

Tři slavní hudební rodáci z Nové Říše na Moravě ● Jan Novák (1921–1984), autor spjatý s Brnem, po roce 1968 až do své smrti ovšem žijící v exilu (mj. v Itálii a Německu) ● orchestrální verze Novákova původně klavírního valčíkového cyklu Elegance tance, nabitého noblesou, půvabem i humorem ● 200 let od úmrtí Antonína Vranického (1761–1820), houslového virtuosa, kapelníka, pedagoga a skladatele, po studiích v brněnském jezuitském semináři působícího ve Vídni ve službách Lobkowiczů ● Houslový koncert C dur v podání koncertního mistra České filharmonie ● Antonínův starší bratr Pavel Vranický (1756–1808), skladatel a proslulý dirigent (mj. premiéra Beethovenovy První symfonie), ředitel orchestrů Divadla u Korutanské brány a Burgtheatru ve Vídni ● symfonie z roku 1797, pro odvážný název pokládaná za politickou provokaci a z úřední moci zakázaná ● před koncerty od 18:15 hodin besedy s muzikologem Stanislavem Tesařem (též novoříšským rodákem) a basistou Richardem Novákem (bratrancem Jana Nováka)