Mozartův efekt

25.1.2020, 17:00

Koncert (nejen) pro nastávající rodiče

 

WOLFGANG AMADEUS MOZART

Únos ze serailu, předehra k opeře KV 384

Klarinetový koncert A dur KV 622 (3. věta)

Houslový koncert č. 3 G dur KV 216 (2. věta)

Don Giovanni, předehra k opeře KV 527

Divertimento D dur KV 136

Koncert pro flétnu a harfu C dur KV 299 (2. věta)

Symfonie č. 40 g moll KV 550 (4. věta)

 

 

Kristina Vaculová flétna

slovem provází Michaela Kulísková

Filharmonie Brno

dirigent Jiří Habart

 

Mozartův efekt jako schopnost člověka pamatovat si pozitivní emoční zážitky ● hudba Wolfganga Amadea Mozarta a průvodní slovo muzikoterapeutky blahodárně působící na nastávající rodiče a jejich očekávané děti ● členové orchestru Filharmonie Brno jako sólisté ● koncert otevřený i všem milovníkům té nejklasičtější klasiky