Lenora

5.2.2020, 19:30

ANTONÍN REJCHA

Lenora,

velký hudební obraz pro sóla, sbor a orchestr na text balady Gottfrieda Augusta Bürgera

 

Martina Janková soprán (Lenora)

Pavla Vykopalová soprán (Matka)

Wojciech Parchem tenor (Vypravěč)

Jiří Brückler baryton ( Vilém)

Český filharmonický sbor Brno

sbormistr Petr Fiala

Filharmonie Brno

dirigent Dennis Russell Davies

2020 = 250 let od narození nejen Beethovena, ale i jeho vrstevníka a přítele Antonína Rejchy (1770–1836), pražského rodáka, významného českého skladatele a ve své době vlivného pedagoga a teoretika, v letech 1802–1808 působícího ve Vídni a poté až do konce života v Paříži ● prakticky neznámé, avšak strhující a monumentální celovečerní oratorium Lenora, zkomponované ve Vídni v letech 1805–1806 na text Bürgerovy balady, námětově totožné s erbenovskými Svatebními košilemi ● dílo kvůli odvážnému námětu vídeňskou cenzurou v době vzniku zakázané (navzdory Beethovenovu doporučení k provedení) ● hudebně a dramaticky přesvědčivé vyjádření baladického děje, Lenořiny vášnivosti i jejího dojemného žalu stejně jako Vilémovy vítězné ničící síly