Dvořákovo Requiem

19.11.2020, 19:00

ANTONÍN DVOŘÁK

Requiem op. 89

 

Jana Šrejma Kačírková soprán

Václava Krejčí Housková alt

Richard Samek tenor

Peter Mikuláš bas

 

Český filharmonický sbor Brno

sbormistr Petr Fiala

Filharmonie Brno

dirigent Robert Kružík

Termíny