Vánoční matiné přípravných oddělení

20.12.2020, 10:30

PETR EBEN

Koledníci z Těšínska

STANISLAV CHUDOBA, ALENA RIEGEROVÁ

Vánoční pohádka

ZDENĚK POLOLÁNÍK

Koledy, dvě pásma vánočních koled pro jednohlasý a dvouhlasý sbor

 

Magdalenka Kantilénka

sbormistři Veronika Novosádová a Michal Jančík