Paľa hraje Schnittkeho

28.1.2021, 19:00

TIGRAN MANSURJAN

Agnus Dei (in memoriam Oleg Kagan), světová premiéra orchestrální verze psané na objednávku Filharmonie Brno

ALFRED SCHNITTKE

Houslový koncert č. 3

FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY

Symfonie č. 5 D dur „Reformační“ op. 107

 

Milan Paľa housle

Filharmonie Brno

dirigent Alexander Liebreich

Termíny