ROZJÍMÁNÍ O TAJEMSTVÍCH

12.4.2023, 19:30

Monotematický koncert rakouského varhaníka propojuje festivalovou tradici varhanních recitálů i novějšího formátu koncertů pro jediný nástroj, reflektujících přednostně tvorbu 20. a 21. století.

 

OLIVIER MESSIAEN Méditations sur le Mystère de la Sainte Trinité

 

Johannes Zeinler varhany