K jubileu Vítězslavy Kaprálové

17.2.2015, 19:30

Koncertem Spolek přátel hudby připomene sté výročí narození Vítězslavy Kaprálové uvedením výběru z jejích klavírních a písňových skladeb v přednesu Igora Ardaševa a pěvkyň Jany Tajovské, Marty Reichelové s Martou Vaškovou u klavíru. Závěrem zazní Smyčcový kvartet Bohuslava Martinů v podání Graffova kvarteta.

Program: VÍTĚZSLAVA KAPRÁLOVÁ Jablko s klína op. 10, Navždy op. 12, Variace na zvonkovou hru kostela St-Etienne du Mont v Paříži op. 16, Sbohem a šáteček op. 14, Dubnová preludia op. 13, BOHUSLAV MARTINŮ Smyčcový kvartet č. 5 g moll H 268

Účinkují: soprán Jana Tajovská, soprán Marta Reichelová, klavír Igor Ardašev, klavír Marta Vašková, Graffovo kvarteto