Česká mše vánoční v Alfa pasáži / Veřejná generální zkouška

23.12.2019, 19:00

„Hej, mistře, vstaň bystře!“

Tradiční vánoční setkání nejen členů HaDivadla a society Kavárny Švanda.