Absolventský koncert / Tomáš Kraus – klarinet

1.2.2019, 19:30

Klavírní spolupráce: doc. Dana Drápelová

Spoluúčinkují: Alžběta Krausová – klavír, Eva Bergerová j. h. – flétna, Barbora Šteflová j. h. – hoboj, Pavel Horák j. h., Martin Strakoš – fagot

Program: François Devienne: První sonáta pro klarinet a klavír; Elliott Carter: Gra; Alexandre Tansman: Koncert pro klarinet a orchestr; Robert Schumann: Tři romance, op. 94; Eugène Bozza: Italská fantazie; Bohuslav Martinů: Sextet pro klavír a dechové nástroje