Il Matrimonio Segreto (Tajné Manželství)

28.3.2019, 19:00

 

Láska, tajný sňatek, zmatek, intriky…

Komická opera v původním italském jazyce.

Představení Komorní opery Hudební fakulty JAMU.

 

autor hudby                   Domenico Cimarosa
autor libreta Giovanni Bertati
   
Režie:  Kateřina Reichová
Asistent režie:   Kristýna Dvořáková, j.h.
Dirigent: Damiano Binetti
Asistent dirigenta: Filip Urban
Scénografie:  Tereza Jančová, studentka 2. ročníku ateliéru scénografie DF JAMU 
Asistent scénografie: Patrik Holík, student 2. ročníku ateliéru scénografie DF JAMU   
Light design: Zuzana Bottová, studentka 1. ročníku oboru světelného designu
Hudební nastudování:  MgA.Damiano Binetti, Mgr. Markéta Ottová, Ľubomír Zelenák, 
  MgA. Helena Fialová, BcA. Daniel Šimek, doc. Mgr. MgA. Tomáš Krejčí
Produkce:  Tereza Kropíková, Dagmar Petrů
Asistenti produkce: Eliška Kratěnová, Ema Tresová

 

OBSAZENÍ  
Geronimo (bas buffo) Martin Kurek 
  Pavel Slivko
Elisetta (soprán): Mariana Ambrožová, abs. výkon
  Jana Dvořáková, abs. výkon
  Barbora Ďubeková, abs. výkon
Carolina (soprán): Aneta Podracká Bendová, abs. výkon
  Linda Kunclová, abs. výkon
Fidalma (mezzosoprán) Alžběta Symerská
  Eli Our, abs. výkon
Hrabě Robinson (bas): Robin Červinek, abs. výkon
  Hang Bai
  Vladimír Jindra 
Paolino (tenor): Tadeáš Janošek 
  Ondřej Líňa, abs. výkon
Trhovec/Dělník 1,2: Adam Kořán, student 1. ročníku ateliéru činoherního herectví
  Martin Mihál, student 1. ročníku ateliéru činoherního herectví
  Tomáš Slabiňák, student 1. ročníku ateliéru činoherního herectví
  Martin Urbaník, student 1. ročníku ateliéru činoherního herectví
 

Jan Valeš, student 1. ročníku ateliéru činoherního herectví

 

Bližší informace o inscenaci na e-mailu: komorni.opera@hf.jamu.cz