Absolventský koncert / Patricie Šmídová, Radek Vavřín – lesní roh

4.3.2019, 19:30

Klavírní spolupráce: doc. Jana Goliášová, odb. as. Mgr. art. Tomoko Asahina, ArtD.