Orchestrální koncert / Moravská filharmonie Olomouc

7.3.2019, 19:00

Diriguje: Joel Hána (absolventský výkon magisterského studia)
Sólisté: Marie Pawlowská (HAMU) – klavír, Hana Hána – flétna (absolventský výkon bakalářského studia)
Program: Haimoni Balgavá: Zvuky džungle (absolventská skladba bakalářského studia); Fryderyk Chopin: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 f moll, op. 21; Antonín Dvořák: Symfonie č. 6 D dur, op. 60