Absolventský koncert / Markéta Ottová, Patrik Buchta - dirigování sboru

21.3.2019, 19:30

Markéta Ottová – dirigování sboru
Patrik Buchta – dirigování sboru (ročníkový výstup)
Účinkují: Pěvecký sbor VUT v Brně – Vox Iuvenalis, umělecký vedoucí Jan Ocetek
Helena Hozová – soprán, Jan Ondrejka j. h. – tenor, Helena Fialová – klavír, Lukáš Mik j. h., Barbora Tolarová j. h. – housle, Stanislav Vacek j. h. – viola

Program: Vítězslav Novák: Balady na slova lidové poezie moravské pro smíšený sbor s průvodem klavíru na čtyři ruce, op. 19 a op. 23; Bohuslav Martinů: Pět českých madrigalů, H 321, Mikeš z hor, H 375