Absolventský koncert / Zuzana Barochová – historický zpěv

29.3.2019, 19:30

Cembalová spolupráce: odb. as. Filip Dvořák
Spoluúčinkují: Dorota Grossová, Vojtěch Šembera – zpěv, Vojtěch Jakl – housle, Richard Závada – theorba, Michaela Koudelková – zobcová flétna

Program: Šimon Brixi: Tu es Deus; Luigi Rossi: La Gelosia – kantáta pro sólový hlas; Barbara Strozzi: kantáta Che si può fare, op. 8; Georg Friedrich Händel: Rinaldo – duet Armidy a Arganta „Al trionfo del nostro furore“; Henry Purcell: Dido a Aeneas – árie Didony „Ah Belinda I am prest“, árie Druhé dámy „Oft she visits this loved mountain“; Claudio Monteverdi: Quel sguardo sdegnosetto; Giovanni Legrenzi: La Divisione del Mondo – duet „Lumi, potete piangere“