Absolventský koncert / Nastassia Zalatukhina – hoboj

2.4.2019, 17:00

Tereza Fritschová – hoboj (ročníkový výstup)
Klavírní spolupráce: odb. as. MgA. Radim Pančocha
Program: Benjamin Britten: Temporal variations pro hoboj a klavír; Bohuslav Martinů:Koncert pro hoboj a malý orchestr, H 353; Jaroslav Pelikán: Sonatina pro hoboj a klavír; Georg Philipp Telemann: Sonáta e moll pro hoboj a basso continuo