Koncert posluchačů / Kateřina Sedlářová – housle

10.4.2019, 19:30

Spoluúčinkují: Patrik Sedlář j. h. – housle, Leoš Černý – viola, Eva Cahlová –violoncello, Pavel Těšík – klavír
Program: Johannes Brahms: Scherzo c moll ze Sonáty F. A. E.; Ludwig van Beethoven: Sonáta pro housle a klavír č. 4 a moll, op. 23; Petr Iljič Čajkovskij: Melancholická serenáda, op. 26; Dmitrij Šostakovič: Pět kusů pro dvoje housle a klavír(úprava Levon Atovmyan); Antonín Dvořák: Klavírní kvintet č. 2 A dur, op. 81