Absolventský koncert / Jana Dvořáková – zpěv

11.4.2019, 19:30

Spoluúčinkují: Barbora Ďubeková – soprán, Alžběta Symerská – mezzosoprán

Programme: Georg Friedrich Händel: Julius Caesar – árie Kleopatry „V’adoro, pupille“; Wolfgang Amadeus Mozart: Figarova svatba – árie Hraběnky „Porgi amor, qualcheristoro“; Antonín Dvořák: Písně milostné, op. 83; Rusalka – lesní žínky „Hou, hou, hou“; Giuseppe Verdi: Otello – árie Desdemony ze 4. scény; Giacomo Puccini: Bohéma – árie Mimi „Si, mi chiamano Mimi“; Franz Lehár: Giuditta – árie Giuditty „Meine Lippen, sie küssen so heiss“, Veselá vdova – Píseň o Vilje