Koncert posluchačů / Anežka Levová – historická příčná flétna (traverso)

15.4.2019, 17:00

Spoluúčinkují: Vojtěch Jakl – housle, Anežka Šejnohová – traverso, JiříHavrlant – cembalo, Piotr Wacławik j. h. – viola da gamba
Program: Jacques Hotteterre le Romain: Airs et brunettes; Johann Sebastian Bach: Sonáta h moll pro flétnu a obligátní cembalo, BWV 1030; Carl Philipp Emanuel Bach: Duo pro flétnu a housle, H. 598; Václav Vodička: Sonáta č. 8 D dur pro flétnu a basso continuo, op. 2; Johann Wilhelm Hertel: Triová sonáta G dur pro 2 flétny a basso continuo; Georg Philipp Telemann: Pařížský kvartet č. 6 e moll pro flétnu, housle, violuda gamba a basso continuo, TWV 43: e 4