Absolventský koncert / Samuel Kmotorka – bicí nástroje

7.5.2019, 19:30
Spoluúčinkují: Adam Druga, Radim Večeřa – bicí nástroje
Program:

Gene Koshinski: Song and Dance, As One; Alexej Gerassimez: Asventuras; Nebojša Jovan Živković: Trio Per Uno, Ultimatum 1;