Koncert posluchačů / Metoděj Dvořák – tuba, Jan Perný – trombon

7.5.2019, 19:30

Klavírní spolupráce: doc. Jana Ryšánková
Program: Krzysztof Penderecki: Capriccio pro tubu sólo; Paul Hindemith: Sonáta pro tubu a klavír; Antonio Vivaldi: Čtvero ročních dob, op. 8; William Kraft: Encounters II