Varhanní koncert - Markéta Prokopovičová

20.5.2019, 17:00

Program:Johann Sebastian Bach: Preludium a fuga c moll, BWV 546; Anonym: Fuga a moll; Charles-Marie Widor: Symfonie č. 6 g moll, op. 42 č. 2