Koncert posluchačů jazzové interpretace HF JAMU - Štefan Szabó – jazzová interpretace (kytara)

22.5.2019, 19:30