Varhanní koncert / Alžběta Bočková

6.6.2019, 17:00

Spoluúčinkuje: Alena Kučerová j. h. – zpěv
Program: Dietrich Buxtehude: Toccata G dur, BuxWV 164; Giulio Caccini: Amor ch’attendi; Georg Friedrich Händel: How beautiful are the feet of them (z oratoria Mesiáš); Johann Sebastian Bach: Toccata a fuga d moll, BWV 538; Antonio Vivaldi: Domine Deus; Pietro Mascagni: Ave Maria; Louis Vierne: Symfonie č. 2 e moll – výběr;Petr Eben: Moto Ostinato (z cyklu Nedělní hudba)