Koncert posluchačů

21.10.2019, 19:30

Pavlína Kavulová – barokní a klasicistní příčná flétna
Spoluúčinkuje: Jiří Havrlant – cembalo, kladívkový klavír
Program: Jan Jiří Benda: Sonáta č. 1 C dur pro flétnu a basso continuo; Carl Philipp Emanuel Bach: Sonáta č. 6 g moll pro flétnu a obligátní cembalo, H.524.5;Jan Křtitel Vaňhal: Sonáta č. 1 G dur pro flétnu a cembalo, op. 10; Franz XaverWolfgang Mozart: Rondo e moll pro flétnu a klavír; Johann Nepomuk Hummel:

Sonáta G dur pro flétnu a klavír, op. 2/2