Koncert posluchačů: Vojtěch Hylský, Michal Damborský – trubka

17.1.2020, 19:30

Klavírní spolupráce: doc. Dana Drápelová, odb. as. Mgr. art. Tomoko Asahina, ArtD.

Program: Johann Nepomuk Hummel: Koncert pro trubku a orchestr Es dur; Alexander Arutjunjan: Koncert pro trubku a orchestr As dur; Jan Křtitel Jiří Neruda: Koncert Es dur pro trubku a orchestr; Otto Ketting: Intráda