Koncert posluchačů

23.1.2020, 19:30

Veronika Hubinová, Matej Veselkaklarinet, Jan Jelínek – fagot

Klavírní spolupráce: doc. Dana Drápelová, doc. Jana Goliášová

Program: Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro fagot a orchestr B dur, KV 191; Carl Maria von Weber: Koncert pro klarinet a orchestr č. 1 f moll, op. 73; Robert Schumann: Tři romance, op. 94; Igor Stravinskij: Tři kusy pro klarinet sólo