Slavnostní koncert u příležitosti 75. výročí Janáčkovy akademie múzických umění

16.10.2022, 17:00

Účinkují:

Sólisté: 

Ivana Pavlů – soprán

Tadeáš Hoza – baryton

Pavel Zemen – klavír

Janáčkův akademický orchestr

Orchestr HF JAMU složený ze studentů, pedagogů, absolventů a hostů

Sbor JAMU

Sborové těleso složené ze zpěváků Cvičného sboru HF JAMU, studentů a pedagogů HF a DF JAMU a doplněné
členy Pěveckého sboru VUT v Brně VOX IUVENALIS

Sbormistři

Patrik Buchta, Jiří Lang, Jan Ocetek

Dirigent

Jakub Klecker

Moderátorka

Radka Coufalová

Program večera

ANTONÍN DVOŘÁK
Te Deum op. 103 Allegro moderato, maestoso (att.) Lento maestoso (att.) Vivace (att.)
Lento

Slavnostní předávání zlatých medailí JAMU významným osobnostem, které se zasloužily o rozvoj akademie

ROBERT SCHUMANN
Koncert pro klavír a orchestr a moll op. 54 Allegro affettuoso
Intermezzo: Andantino grazioso
Allegro vivace

přestávka (15 min.)

Křest knihy: „....Vždy svou hřivnou přispívat....“ foyer Besedního domu

LEOŠ JANÁČEK Sinfonietta Allegretto Andante Moderato Allegretto Andante con moto

Ivana Pavlů vystudovala operní zpěv u doc. MgA. Zdeňka Šmukaře na Hudeb- ní fakultě JAMU a je laureátkou několika prestižních pěveckých soutěží v ČR i v zahraničí. V roce 2018 debutovala v opeře Juliette Bohuslava Martinů v Ná- rodním divadle moravskoslezském, v němž je i nadále hostující sólistkou. Věnu- je se koncertní činnosti a nově také působí jako odborná asistentka na Katedře zpěvu na Hudební fakultě JAMU.

Tadeáš Hoza absolvoval operní zpěv u doc. MgA. Zdeňka Šmukaře na Hudební fakultě JAMU a již během svého studia byl laureátem prestiž- ních pěveckých soutěží v ČR i v zahraničí. V roce 2021 nastoupil jako nej- mladší sólista do angažmá operního souboru Národního divadla Brno. Kromě své rozsáhlé koncertní činnosti hostuje také v Moravském divadle Olo- mouc či v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě.

Pavel Zemen vystudoval hru na klavír u prof. MgA. Aleny Vlasákové na Hu- dební fakultě JAMU a je laureátem prestižních klavírních soutěží (Leeds Piano Competition, Mezinárodní klavírní soutěž ve Vídni, Mezinárodní interpretační soutěž v Lonigu, Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně a další). Vystoupil na festivalech Pražské jaro, Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, Janáček Brno, Dvořákova Praha atd. Od roku 2020 je členem Klavírního kvarte- tu Josefa Suka (rezidenční soubor České filharmonie).

Jakub Klecker absolvoval dirigování u Mgr. Jiřího Bělohlávka CBE a doc.Tomáše Koutníka na pražské HAMU a poté začal působit jako dirigent Janáčkovy opery Národního divadla Brno, na čas se stal i jejím šéfdirigentem. V letech 2015–2020 stál v čele operního souboru Národního divadla morav- skoslezského v Ostravě na pozici hudebního ředitele. V letech 2019-2022 působil jako šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc. Pravidelně spolu- pracuje s většinou českých i slovenských orchestrů. Opakovaně vystoupil na Mezinárodním hudebním festivalu Brno, Janáček Brno, Smetanova Litomyšl, Rheingau Musik Festival. Na podzim roku 2019 dvakrát hostoval ve Zlatém sále vídeňského Musikvereinu. Nyní je vedoucím Katedry dirigování a operní režie Janáčkovy akademie múzických umění.

Radka Coufalová absolvovala magisterské studium v oboru muzikálové herec- tví na Divadelní fakultě JAMU v ateliéru Jany Janěkové a od roku 2001 působí v Městském divadle Brno. Kromě toho působí i v Hudebním divadle Karlín, Divadle Reduta, Národním divadle moravskoslezském Ostrava atd. V roce 2006 se stala držitelkou ceny Thálie v oboru muzikálové herectví.

Držitelé zlatých medailí JAMU

prof. Mgr. Jan Gogola

prof. MgA. Jan Hančil
prof. MgA. Miloslav Jelínek doc. Mgr. Jan Kolegar
prof. Mgr. Václav Kunt
prof. Ing. MgA. Ivo Medek, Ph. D. prof. Dr. Martin Prchal
prof. Mgr. Jan Zbavitel

Křest knihy

„...vždy svou hřivnou přispívat...“ (“...always contribute to your talent...“)

autoři: doc. MgA. Marek Hlavica, Ph.D. Mgr. Klára Hanáková, Ph.D.

Výpravná publikace věnovaná devatenácti držitelům titulů doctor honoris causa Janáčkovy akademie múzických umění.