Absolventský koncert / Ľuboš Melničák – viola

22.2.2017, 19:30

Absolventský koncert (bakalářské studium) Ľuboš Melničák – viola
Klavírní spolupráce: doc. Marcela Jelínková, Katarína Pal’ová

Program: William Walton: Koncert pro violu a orchestr; Evgeny Irshai: Kochaimky: Kochaimky; Tigran Mansurian: Ode an den Lotus for Viola solo; Dmitrij Šostakovič: Sonáta pro violu a klavír, op. 147