Mendel22 I Filharmonie Brno a Český filharmonický sbor Brno

22.7.2022, 19:00

Leoš Janáček: Glagolská mše

Tigran Mansurjan: Orhnerg – Nahapet Bari (světová premiéra)

šéfdirigent Dennis Russel Davies

mše je přenášena včetně obrazu ven na podium před baziliku