Posvátné písně ze Sušilovy sbírky

29.8.2019, 17:30

, 12. září 2019 od 17.30, vstup volný
V podání mužského sboru Ženáči z Bošovic (okr. Vyškov) a tamních dětí
zazní výběr z nejstarší sbírky moravských lidových písní, sesbíraných
v první polovině 19. století knězem Františkem Sušilem. První oddíl
jeho rozsáhlé sbírky zahrnuje písně zvané posvátné: zhudebněné legendy
o svatých, ale i příběhy ze života Krista a Panny Marie, poutní a
další duchovní písně.