Kociánka 100: Hudbou k srdcím

10.10.2019, 19:30

Koncert se koná pod záštitou
Ministryně práce a sociálních věcí Dipl.-Pol. Jany Maláčové, MSc.
a primátorky města Brna JUDr. Markéty Vaňkové

a s laskavou podporou
Mons. ThLic. Vojtěcha Cikrleho, biskupa brněnského


Na koncertě zazní díla
J.Haydna, G.F.Händela, A.Dvořáka,
B.M.Černohorského a jiné

Brněnský katedrální sbor Magnificat
Tenor Tomáš Jeřábek
varhany Dagmar Kolařová a Petr Kolař
Řídí Petr Kolař

Vstupné dobrovolné