Musica Florea: Dvořákova předehra Othello a 5. symfonie

16.11.2019, 19:00

Je tu velmi vážný koncert v podání orchestru MUSICA FLOREA

Dvořákova 5. symfonie F dur měla premiéru v roce 1879 v Praze, v historicky poučené interpretaci zazní poprvé v roce 2019 v Brně.

Pátou symfonii doplní Dvořákova dramatická předehra Othello.

Antonínu Dvořákovi a jeho dílu se Musica Florea věnuje pravidelně již od roku 2009, kdy nahrála jeho 7. a 8. symfonii.

___Vstupné
150–300 Kč

Těšíme se na vás.