Ludwig B.

28.9.2020, 20:00

U příležitosti 250. výročí narození skladatele Ludwiga van Beethovena navazujeme na dosavadní spolupráci dvou souborů současného tance – české ProART Company a německé Phase-Zero Productions. Snahou je vytvořit projekt s odkazem na osobnost a dílo Ludwiga van Beethovena, který abstraktní formou přiblíží tvůrčí motivy a pozadí jeho emocionálního života. Beethovenův pohnutý příběh naplněný bolestí a strachem o vlastní zdraví, trvalou ztrátou sluchu a přesto silou a touhou tvořit jsou předmětem našeho uměleckého zkoumání. S těmito aspekty jeho života pokládáme sobě i divákům tyto otázky: Jak naložit se strachem o ztrátu či pomíjivost v rovině tělesné i sociální? Jaký dopad má na naši psychiku fakt, že přijdeme o “to nejdůležitější”? A jakou sílu to v nás vyprovokuje ve snaze přežít a nepoddat se?

Pracujeme v rovině taneční, choreografické, slovní, hudební a necháme publikum pocítit Beethovenova tvůrčího ducha skrz těla a myšlenky současných umělců.

Stejně jako tvorba Beethovenova přesahuje hranice národů, vstupujeme do dialogu formou oddělených rezidencí, kdy budeme tvořit národně a posléze již s připraveným materiálem podstoupíme tvůrčí proces a společné dokončovací práce na jednom projektu. Originální Beethovenova hudba bude rozpracována a nově vytvořena skladateli Morganem Reidem (DE) a Janem Hanákem - Sonority (CZ).

Smyslem je použít elektro-technické skladatelské principy, které v Beethovenově době ještě neexistovaly. Melodie a motivy originální tvorby budou doplněný současnými kompozicemi mladých autorů. Tento způsob tvorby dá i choreografické práci větší svobodu a flexibilitu.  Významné okamžiky z života Beethovena jsou v naší práci fragmentovány do fyzické a dynamické taneční řeči. Nálada kusu se pohybuje na široké škále emocí mezi tíživě existenciální až po odlehčenou a humornou.

Termíny