Krížom, krážom

23.8.2019, 19:30

Folklorní soubor ŠMYKŇA

Soubor byl založen na přelomu roku 1989 - 1990 skupinkou folklorních přátel z Ostravy (Martinem Pavliskou, Evou Machačovou a Jirkou Machačem) jako "Nezávislé folklorní sdružení". Ve stejném roce vznikla (1990) také i muzika - tehdy však jen tříčlenná. Během pěti měsíců se podařilo vytvořit celosouborový program a taneční skupina spolu s muzikou jej předvedla na prvním z celé řady vystoupení již pod názvem ŠMYKŇA.

Šmykňa - kovárna - je podle encyklopedie lidové architektury stavba k výrobě a opravě železných nástrojů, podkov a jiných železných předmětů, používaná také při podkování koní. Šmykňa - soubor, který  od  svého vzniku  zpracovává výhradně  slovenský folklór - má se  svou jmenovkyní stejné nejen jméno, ale i úsilí a touhu poznat a zpracovat materiál k práci - slovenské lidové umění. Šmykňa z  Ostravy  to má  o to  těžší, že  její působiště  je od  zdrojů  původních  písní a  tanců, které  zpracovává, vzdáleno ne desítky, ale někdy i stovky kilometrů. A proto Šmykňa, stejně jako kovář v kovárně, tvrdě pracuje, aby výsledek jejího snažení byl ten "pravý", ten "nej“.

Folklorní soubor ŠMYKŇA se Vám představí v programu “Krížom, krážom …“ s lidovými tanci, zpěvy a muzikou z celého Slovenska.