Očistec

18.4.2013, 18:00

II. díl hudební trilogie Osudová komedie / muzikálová situační komedie / světová premiéra

Když v roce 2008 Zdenek Merta a Stanislav Moša zahájili svůj poslední projekt, hudební trilogii Osudová komedie, rozhodli se zároveň ono notoricky známé: Peklo – Očistec – Ráj nahlížet zcela nově, vlastníma autorskýma očima. Po hudebním dramatu Peklo, založeném na tezi, že skutečné peklo je schopen vytvořit sám sobě a svým blízkým pouze a jenom člověk, přichází na řadu až kabaretně-pohádkový příběh Očistec. Do nového příběhu nepřecházejí žádné postavy z předchozího dílu, stejně jako se změnil žánr, mění se i prostředí, jazyk i styl vyprávění. Vazba na první část plánované trilogie je pouze tematická.
Očistec je podle církevní tradice fáze, v níž se lidská duše osvobozuje od svých pozemských hříchů a zapomíná na veškeré tělesné slasti, aby mohla vstoupit do věčného Ráje. I přes utrpení a trápení, která jsou s tímto stavem spojená, dochází nakonec k naprostému a zaslouženému osvobození. Tento metafyzický stav pojímá naše nová hudební komedie Očistec zcela reálně. Tříčlenná skupina svobodomyslných rockerů se jistou shodou okolností ocitne v jakémsi podivném v klášteře, kde jsou najednou nuceni vzdát se všeho fyzického/pozemského, co dosud považovali za jediný a opravdový smysl svých životů. Deny, Jerry a Bas jsou na toto zvláštní místo uneseni třemi okouzlujícími dívkami, které se je spolu s ostatními členy řádu snaží prostřednictvím přímé konfrontace přesvědčit, že podstatou lidského bytí má být jakési vyšší poslání. V čele s matkou představenou dovolují mniši a mnišky nahlédnout třem „výtržníkům“ do životů těch, kteří svou touhu po tělesnosti, mamonu, či obžerství přehnali a sami za to potom tvrdě zaplatili. V příběhu se tedy setkáme jak s hraběnkou Báthory, tak s Maháradžou z Dhárí či Pepíkem Stalinem a Dolfíkem Hitlerem. Nic ovšem není tak jednoznačné, jak na první pohled vypadá. Ukáže se, že matka představená má se svými ovečkami poněkud pragmatičtější plány, než se na venek jeví, a zachováme pro tuto chvíli jako překvapení, kdo dojde ke skutečnému očištění. Budou to oni tři nevázaní mladíci, nebo nadpozemská bytost Anděla, která dosud nepoznala jiný než klášterní svět?
Autor Zdenek Merta, Stanislav Moša
Režie Stanislav Moša
Asistent režie Igor Ondříček
Kostýmy Andrea Kučerová
Dramaturg Klára Latzková
Scéna Jaroslav Milfajt
Hudební nastudování Dan Kalousek
Dirigent Dan Kalousek, Ema Mikešková
Sbormistr Karel Škarka
Korepetice Lenka Císařová, Monika Jakubíčková
Choreografie Hana Kratochvilová, Aneta Majerová
Asistent choreografie Pavla Princová
Produkce Zdeněk Helbich
Světelná režie David Kachlíř
Hudební aranžmá Zdenek Merta, Igor Vavrda, Dan Kalousek, Martin Kostaš
Asistentka kostýmní výtvarnice Eliška Ondráčková
Zvuková režie Milan Vorlíček